Belgium
established
1978

TTO-Noordzee vzw

Description, aims and activities

De vzw restaureert en onderhoud een historische trampark van een 30-tal rijtuigen. Deze worden dan gebruikt voor historische ritten op het kusttramnet.
Er zijn twee typen van historische ritten:
-    Gehuurde ritten: iedere privé persoon, bedrijf of publieke instelling kan een tram huren voor gelijk welk doel (feest, bedrijfsevenement, culturele activiteit, pendelritten bij gemeentelijke activiteit enz.)    
-    Publieke ritten (iedereen kan er aan deelnemen).     
°Hier onderscheid men de publieke activiteiten ingericht door TTO zelf zijnde in juli en augustus, (de zaterdagen, zondagen en feestdagen) het openstellen van de stelplaats van De Panne (gratis) en pendelritten tussen de stelplaats en Adinkerke station en terug (betalend). Verder een Paastram, Kersttram, Tramfestival op Open monumentendag enz.
° Publieksritten in samenwerking met de overheid en de gemeenten zoals Trammelant in De Haan, Visweekend in Westende, Open monumentendag enz.


The association restores and maintains a historic collection of 30 trams. These are then used for historical trips on the coastal tram line.
There are two types of historical trips:
- Hired rides: Any private person, company or public institution can rent a tram for any purpose (party, company event, cultural activity, shuttle rides for local activities, etc.)
- Public rides (where everyone can participate).
° Here you can distinguish the public activities organized by TTO itself in July and August (Saturdays, Sundays and public holidays), when visit is possible to the tram station and depot at De Panne (free of charge) and shuttle services are organized between the station and Adinkerke station and back (paying) . In addition a there are the Easter Tram, Christmas Tram, our annual Tram Festival on the European Open Heritage Day, etc.
° Public tours in cooperation with public authorities and municipalities such as Trammelant in De Haan, the Fishweekend in Westende, etc.

radius of action, range:
regional/provincial
Over 150 members. The association manages the historic trams of the public transport company 'De Lijn', kept in the old depots of the coastal tramline
Themes, topics of activity
Native language of the association
Dutch
Countries in which we do look for a partner :
France
The Netherlands
United Kingdom
Germany
Languages to be used in communication
English
French
German
Dutch
address of the association
Stelplaats De Lijn, Loskaai 15, B-8660 De Panne
Representative
Pierre de Meyer, president - demeyervanhoutte@belgacom.net

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer