Venkovské technické objekty 2018
Czech Republic
Congress/Conference
from
to

Venkovské technické objekty 2018

 

Ve dnech 15. až 17. října 2018 pořádá Městské muzeum v Ústí nad Orlicí (dále MM UO) celostátní sympozium se zaměřením na technické objekty na venkově.  Příspěvky a referáty přednese řada kolegů, kteří se těmito objekty z pohledu svých oborů zabývají. Kromě památkářů, historiků, muzejníků, architektů, archivářů, elektrotechniků, strojařů a hydrometeorologů nebude chybět ani sekerník. Zazní témata k větrným mlýnům, pivovarům, cihelnám, vodojemům či čerpacímu zařízení, bělidlu, historickým elektrotechnickým zařízením, ale i poštovním stanicím. Těšit se můžeme i na specifické referáty zabývající se slunečními hodinami na technických objektech, anebo komíny v krajině.

 

From 15 to 17 October 2018, the Municipal Museum in Ústí nad Orlicí (Eastern Bohemia)  organizes a nationwide symposium focusing on technical objects in the countryside. Contributions and papers will be presented by a number of colleagues who deal with these objects from the point of view of their fields of study. In addition to conservationists, historians, museums, architects, archivists, electricians, engineers, and hydrometeorologists, there will also be an ax. There are topics related to windmills, breweries, bricks, water reservoirs and pumping equipment, chimneys in the landscape bleaching, historical electrical equipment, etc