logo EYCH2018
INDUSTRIEEL ERFGOED
THEMA MAANDEN IN 2018

 

 

In de loop van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, 2018, plaatsen we elke maand een ander thema in de schijnwerpers.
Om op die manier bij publiek en overheden het industrieel technisch erfgoed maximaal bekend te maken, en aandacht te vragen voor het behoud en ontsluiting ervan.
Elke maand worden in alle Europese landen dezelfde thema's naar voor geschoven.
We mobilizeren daarmee de verenigingen, instellingen, musea en talloze vrijwilligers.
Zij zullen elke maand op één en dezelfde nagel hameren en zo bijdragen tot het ruim bekend maken van dat erfgoed. Dat kan gebeuren via bijeenkomsten, lezingen, geleide bezoeken, tentoonstellingen, perscampagnes, open deur-dagen, en alle andere middelen waar men maar aan kan denken

Dit is een belangrijke taak voor eenieder van ons !!!
 

> to the English version of this page
> vers la version française de cette page
> a la versión en español de esta página
> para a versão em português

Februari :
Geen specifiek thema, maar aan alle verenigingen en organisaties wordt gevraagd om op één of andere wijze aandacht te vragen voor hun lokaal of regionaal industrieel of technisch erfgoed
-- én om de campagne voor het industrieel erfgoed in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in gang te zetten

Maart :
Energie en aandrijving - van molens tot kernenergie.

Het EURATOM-verdrag, dat de Europese Gemeenschap voor Kernenergie oprichtte, werd op 25 Maart 1957 ondertekend - op hetzelfde ogenblik als het verdrag waarmee de EEG - Europese Economische Gemeenschap tot stand gebracht werd.

April :
Mijnen en metaal - met inbegrip van groeven en alle soorten van metaalverwerking, ijzer, staal, non-ferro,...

Het EGKS-verdrag (Europese Gemeenschap van Kolen en Staal) werd op 18 april 1951 ondertekend

Mei :
Fabrieksschoorstenen

Dit zijn in steden en dorpen de meest opvallende symbolen die getuigen van ons industrieel verleden. Het zijn de merktekens van voorbije nijverheden.

Juni :
De industriële stad

Steden en dorpen moesten zich aanpassen aan de nieuwe industriële maatschappij, aan nieuwe vormen van wonen en werken, transport en communicatie. Er werden rijen arbeiderswoningen opgetrokken naast de fabrieken, beluiken en fabrieksdorpen. Ook de distributie van drinkwater, later van gas en elektriciteit moesten georganiseerd worden, de verwijdering van afvalwaters en riolen. Later kwamen er post, telefoon, radio- en televisiedistributie,... bij .

Juli en Augustus:
Reizen, transport en communicatie

Hoe mensen en goederen vervoerd werden over land, water en door de lucht.
Hoe de nieuwe infrastructuur gepland en gebouwd werd.
Het reizen vandaag is heel wat anders dan tijdens het Ancien Regime, dank zij de ontwikkeling van goede landwegen, kanalen, spoor- en tramwegen, havens, luchthavens,... We overschrijden in Europa zonder problemen grenzen. We reizen comfortabel voor handel, voor werk en voor ons plezier.

September :
Dan vinden in de meeste landen de European Open Heritage Days plaats - erfgoed in al zijn vormen, bij ons de 'Open Monumentendagen'
In september is er geen thema bepaald, maar wordt iedereen ertoe aangezet om zo veel mogelijk industriële sites op te nemen in het programma van de European Heritage Days / Open Monumentendagen

Oktober :
Herbestemming van industrieel erfgoed
Dit thema moet de nieuwe bestemmingen en het geven van nieuw leven aan oude industriële gebouwen en sites aanmoedigen - met respect voor het erfgoed en voor het beeld van deze gebouwen

  • het programma van oktober wordt nu aangemaakt, zal vanaf begin september beschikbaar zijn en nadien nog aangevuld worden
  • ...  zend ons jullie programma via het formulier dat je kunt downloaden onderaan deze pagina

 

Eind januari 2019 zal in Brussel een congres plaatsvinden ter afsluiting van de campagne voor het industrieel erfgoed tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.
Het thema is:
"Industrialization, science and technology, Key to European integration”
("Industrie, wetenschap en techniek. Sleutel tot de Europese integratie")

 

click here to support EFAITH
klik hier om EFAITH te steunen

 

    Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer