EYCH2018 cross-border project

 175e verjaardag eerste grensoverschrijdende spoorlijn ter wereld
 175e anniversaire du premier chemin de fer transfrontalier du monde
  175th anniversary of the world's first border-crossing railway

 

05.05.2018
vertrek: station Kortrijk / départ: gare de Courtrai / departure : Kortrijk railway station
13:30 (1:30 pm)

vtbKultuur Leie en Mandel
Handelskaai 1c bus 51
www.vtbkultuur.be/kortrijk
kortrijk@vtbkultuur.be
Contact:
Jan Dhaene, T. (+32) (0)475776990, jandhaene@telenet.be

Historic research and information by
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
(Flemish Association for Industrial Archaeology)
www.industrieelerfgoed.be

the first border crossing linesTourcoing railway station

First Kortrijk railway station

New Kortrijk Railway station, rebuilt after WW2

The first Tourcoing railway station building the new Tourcoing railway station
The Roubaix railway station The Lille railway station

 

175 jaar geleden werd de eerste grensoverschrijdende spoorweg in Europa geopend - de lijn Kortrijk-Rijsel.
Dat was een gevolg van de tweede spoorwegwet van 1837, die aan aantal nieuwe verbindingen aan het oorspronkelijke net van de Belgische staatsspoorwegen toevoegde. De verbindingen met Frankrijk kregen daarbij prioriteit.
Vanuit Rijsel werden twee lijnen gebouwd, één via Valenciennes naar Mons, een tweede via Roubaix en Tourcoing naar Kortrijk en Gent. Die laatste lijn was het eerste klaar.

Het gedeelte Gent - Deinze werd geopend op 25 augustus 1839, op 22 september 1839 het gedeelte Deinze - Kortrijk. Kortrijk - Moeskroen kwam er op 24 oktober 1842 en Moeskroen - Rijsel op 6 november 1842. Na een reeks tests werd de lijn vanaf 1843 effectief voor het vervoer van goederen en passagiers in gebruik genomen. Deze eerste grensoverschrijdende treinverbinding verbond ook de havens van Gent en Oostende met de industriesteden in Noord-Frankrijk, zoals Tourcoing en Roubaix.

We willen dit dit belangrijke feit in de Europese spoorweggeschiedenis herdenken met een feestelijke treinrit van Kortrijk naar Lille-Flandres, een kort bezoek in aan Rijsel en terug naar Kortrijk met de fanfare op kop.

 

Il y a 175 ans, le premier chemin de fer transfrontalier d'Europe fut inauguré: la ligne Courtrai-Lille
C'est une conséquence de la deuxième loi belge sur les chemins de fer de 1837, qui a ajouté un certain nombre de nouvelles connexions au réseau d'origine. Les liens avec la France ont été privilégiés.
De Lille deux lignes furent construites vers la Belgique, une via Valenciennes vers Mons, une seconde via Roubaix et Tourcoing à Courtrai et Gand. Cette dernière ligne était achevée la première.

La section Gand - Deinze fut ouverte le 25 août 1839, le 22 septembre 1839 la section Deinze - Courtrai, suivie de Courtrai - Mouscron le 24 Octobre 1842 et Mouscron - Lille le 6 Novembre 1842. près une série d'essais, la ligne fut utilisée  à partir de 1843 pour le transport de marchandises et de passagers.
La première connexion ferroviaire transfrontalière reliait aussi les ports de Gand et Ostende aux villes industrielles de la France du Nord.

Nous voulons commémorer ce fait important dans l'histoire ferroviaire européenne avec un trajet festif en train de Courtrai à Lille-Flandres, une courte visite à Lille et retour à Courtrai avec la fanfare en tête


 

175 years ago, the first cross-border railway in Europe was opened - the connection between Ghent, Kortrijk and Lille.
This was a consequence of the second Belgian railroad law of 1837, which added a number of new connections to the original network of the Belgian state railways. The connections with France were given priority.
From Lille two lines were built, one via Valenciennes to Mons, a second via Roubaix and Tourcoing to Kortrijk and Ghent. That last line was the first one ready.

The section Gent - Deinze was opened on August 25, 1839, followed on September 22, 1839 by the section Deinze - Kortrijk, Kortrijk - Mouscron on October 24, 1842 and Mouscron - Lille on November 6, 1842. After trials the traffic on the line became effective in 1843. This first cross-border railway line also connected the ports of Ghent and Ostend with the industrial cities in northern France, such as Tourcoing and Roubaix.

We want to commemorate this important fact in European railway history with a festive train ride from Kortrijk to Lille-Flandres, a short visit to Lille and back to Kortrijk with a brass-band in the lead.


Verslagen 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer