Adaptive Re-use

(herbestemd) industrieel erfgoed
in Roubaix-Tourcoing

 


 

guided visit:

(herbestemd) industrieel erfgoed in Roubaix-Tourcoing
Friday, 19-10-2018 - 09:45 till 18:30
departure: 9u45 in front of the railway station of Roubaix.
VVIA - prov. afdeling West-Vlaanderen

registration in advance mandatory
<contact>

 

Roubaix

 

De West-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie een geleid bezoek aan het industrieel erfgoed van de industriële 'dubbelstad' Roubaix-Tourcoing.
De nadruk zal liggen op herbestemming en herstel van industrieel erfgoed, want daarvan zijn er tal van inspirerende voorbeelden te tonen. We bezoeken o.m. een oude textielfabriek omgevormd tot muziekconcervatorium, een andere die een centrum voor nieuwe beeldcultuur en 'games' werd, en een plek waar kunstenaars hun ding doen. We eten in een maatschappelijk restaurant gevestigd in een oude industriële ruimte.

Afspraak om 9u45 aan de voorzijde van het station van Roubaix.
Einde van de rondleiding omstreeks 18u à 18u30

Inschrijven voor 10 oktober
door aanmelding per e-mail en storting van het deelnemingsbedrag
Max aantal deelnemers: 25

 

Guided visit to the industrial heritage of the industrial 'double city' Roubaix-Tourcoing.
The focus will be on the reuse and restoration of industrial heritage, as there are many inspiring examples to show. We visit, among other things, an old textile factory transformed into a music academy, another that became a center for new visual culture and 'games', and a place where artists do their thing.