Adaptive Re-use

Thinktank
'future of the faded glory of brewery Feys'

 


 

21-10-2018, 11:30 (11:30 AM)

Former brewery Feys, Alveringem, Bergenstraat 4
During and after a guided tour one reveals and discusses new functional destinations for the former germ floors of the industrial malting plant and the complete brewery buildings. Then setting up a think tank & discussion group while enjoying a beer tasting & some finger food


Tijdens en na een rondleiding worden de geplande nieuwe functionele bestemmingen voor de voormalige kiemvloeren van de industriële mouterij en de complete brouwerijgebouwen onthuld en besproken. De deelnemers participeren in een een denktank en een discussiegroep  terwijl ze genieten van een bierproeverij en wat hapjes


Organiser:
Vrienden van de Brouwerij VZW
www.feysbook.com 
<e-mail>

 

Contact:
Hendrik Nelde
Phone number: +32 475 24 37 36

E-mail

Brewery Feys Brewery Feys
Brewery Feys Brewery Feys

 

Near France on the banks of the Yser river at Beveren-Kalsijde, the proud industrial buildings of the former brewery Feys are  watching over the Westhoek landscape
Already before the First World War, the early industrialized Feys brewery with top beers such as Forte Brune, grew into a Belgian leading brewery. At the beginning of last century it was the second largest brewery in the country.
The brewery ceased its activities in August 1965, but the story did not end ... the passion revived!
Brewery Feys is since 2001 a protected monument.
The mighty buildings of the family of mayors and brewers (often combined in those days) were saved of decay from 2012 onwards. In 2013, they were purchased by the Hendrik Nelde , which initially ensured the water and windproofing of the building. He brought together number of enthusiast people who form a think tank to find and give the complex a new future. That beer will be brewed again (on a small-scale) is a certainty for the group

 

Nabij Frankrijk aan de IJzer op Beveren -Kalsijde staan de fiere industriële gebouwen van de oude brouwerij Feys wakend en stralend over de Westhoek.
Reeds voor de Eerste Wereldoorlog groeide de vroeg-geïndustrialiseerde brouwerij Feys met topbieren zoals Forte Brune uit tot een toongevende brouwerij. Bij het begin van vorige eeuw was het de tweede grootste brouwerij van het land.
De brouwerij staakte haar activiteiten in augustus 1965 maar het verhaal eindigde niet…  de passie herleeft!
Brouwerij Feys is sinds 2001 een beschermd monument.
De machtige gebouwen van de Burgemeester- en Brouwersfamilie werden gered
van verval vanaf 2012. In 2013 werden ze door de huidige initiatiefnemer aangekocht, die in eerste instantie zorgt voor water- en winddicht maken van het gebouw. Hij weet rond zich een aantal mensen te verzamelen die een denktank vormen om het ganse gebouw een nieuwe bestemming te geven. Dat er eens terug bier zal gebrouwen worden (kleinschalig) is een zekerheid voor deze enthousiaste groep.