EYCH2018

De vlam op de schoorsteen
The flame on the chimney

 


 

between May 21st and May 31st : works and installation going on.
Official inauguration Sunday June 3rd, 22.15 (10:15 pm)
 
Vandersanden Brickworks
(Bilzen)
www.

Info & Contact
Dienst cultuur stad Bilzen (cultural department Bilzen)
cultuur@bilzen.be
T: (+32)(0)89.519542

 

first designs (drafts), by Hugo Duchateau the Vandersanden chimney
the flame has been placed on the chimney
Work of art on the chimney at Kleine Spouwen

 
a video of the inauguration party on June 3rd

 

The brickworks company ‘Vandersanden Group’ decided some time ago to keep and restore in Kleine-Spouwen the old chimney, which is no longer in use. It is an important landmark mark in the landscape of Kleine-Spouwen and the surrounding villages - who are merged into the amalgamated town of Bilzen.

In 2015 the cultural project 'Art in the Village' was started in Bilzen. With this project, the city council realizes more art in the streets, while both the realization and the inauguration are a social event. The people from the Bilzen districts were invited to think about and to decide on the theme of the artwork, the final artwork and its festive inauguration.
In Kleine-Spouwen, the 'chimney' theme was chosen, as well as the old chimney of Vandersanden brickworks as location. This theme has a double meaning for Kleine-Spouwen:

    Literally this refers to the fire that is used to fire bricks. Bricks / clay // brickworks / Vandersanden as an important employer.
    But figuratively, it also refers to the 'fire' that burns in the harts of people of Kleine-Spouwen, their social life, and which is at the origin of their spirit of togetherness and dynamism.

It is therefore not surprising that the people from the village did choose the chimney as location. A metal flame, the work of artist Hugo Duchateau , on top of this monumental chimney will become a beacon in the landscape

 

Vandersanden Group besliste al enige tijd geleden de oude schoorsteen in Kleine-Spouwen, die al lang niet meer in gebruik is, te restaureren en te bewaren. Het is een belangrijk merkteken in het landschap van Kleine-Spouwen en de omliggende dorpen.

In 2015 werd in Bilzen het culturele dorpsproject ‘Kunst in het Dorp’ opgestart. Met dit project realiseert het stadsbestuur meer kunst in het straatbeeld en is zowel de totstandkoming als de inhuldiging een sociaal gebeuren. De mensen uit de Bilzerse deelgemeenten werden uitgenodigd om mee na te denken en te beslissen over het thema van het kunstwerk, het uiteindelijke kunstwerk en de feestelijke inhuldiging ervan.
In Kleine-Spouwen koos met voor het thema ‘vuur’ en als locatie koos men de oude schoorsteen van steenfabriek Vandersanden. Dit thema heeft voor Kleine-Spouwen een dubbele betekenis:

  • Letterlijk refereert dit naar het vuur dat gebruikt wordt om bakstenen te bakken. Bakstenen/klei/leemgrond/steenfabriek/Vandersanden als belangrijke werkgever.
  • Maar figuurlijk refereert het ook naar het ‘vuur’ dat brandt in de mensen van Kleine-Spouwen, dat brandt in het verenigingsleven en zorgt voor samenhorigheid en dynamiek.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de mensen uit het dorp die schoorsteen kozen om het kunstwerk op de plaatsen. Een metalen vlam, werk van kunstenaar Hugo Duchateau bovenop deze monumentale schoorsteen zal een baken worden in het landschap