EYCH2018

 

 

  Beddermolen Westerlo
  Bedder-windmill Westerlo

 

Beddermolen
Molenwijk 74, B- 3960 Tongerlo (Westerlo)

Open:  Sundays 4, 11, 18 and 25.03.2018, 13:00 - 17:00

The Beddermolen is owned and managed by
the non profit trust Kempens Landschap
Peredreef 5, 2580 Putte (Beerzel)
info@kempenslandschap.be
Contact:
Tine Van den Broeck
T: +32 (0)15.228235
tine.vandenbroeck@kempenslandschap.be

 

Beddermolen

 

Beddermolen

 

In 1683 werd hier een nieuwe windmolen gebouwd door de abdij van Tongerlo, ter vervanging van een oude die er waarschijnlijk al meer dan een eeuw stond. De molen brandde af in 1723. Hij werd onmiddellijk vervangen door een nieuwe houten standaardmolen met open voet. Toen de laatste molenaar Jozef Van Eysendeyk in 1948 op rust ging, begon de molen te vervallen en dreigde zelfs in te storten.

Op 30 december 1960 werden de molen en het molenhuis beschermd als monument en de omgeving als landschap. In 1963 werd de molen volledig gerestaureerd  Op 13 mei 1967 werd de molen echter getroffen door een blikseminslag en door brand vernield. De eigenaar ging na de brand over tot heropbouw. Daarbij werd zo veel mogelijk van het oorspronkelijke materiaal hergebruikt, maar werd de maalinstallatie niet teruggeplaatst. In 2017 startte een nieuwe restauratie en werden ook de molenstenen en tandwielen teruggeplaatst.

In maart is de pas gerestaureerde Beddermolen elke zondag open van 13u tot 17u en zal je er – uitzonderlijk voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 – op die zondagen meel kunnen kopen dat gemalen werd in de windmolen. Ook de nieuwe promotiefilm wordt dan gelanceerd

 

In 1683 a new windmill was built here by the abbey of Tongerlo, replacing an old one who had probably been there for more than a century. The mill burned down in 1723 and was immediately replaced by a new wooden standard mill with an open foot. When the last miller Jozef Van Eysendeyk retired in 1948, the mill began to decay and even threatened to collapse.

On December 30, 1960, the mill and the mill house were protected as a historic monument. In 1963 the mill was completely restored On May 13, 1967, however the mill was hit by a lightning strike and destroyed by fire. The owner went on to rebuild after the fire. In doing so, as much of the original material as possible was reused, but the grinding installation was not replaced. In 2017 a new restoration started and the millstones and gears were replaced.

In March, the newly restored Beddermolen will be open every Sunday from 1 pm to 5 pm and on those Sundays
you will be able to buy flour that has been milled in the windmill - exceptionally for the European Year of Cultural Heritage 2018.
The new promotional film will then also be launched

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer