June

Gevaert sneukeltocht in Mortsel

 


 

16.06.2018 and 23.06.2018
departure: 12:00, railway station Mortsel Oude-God

Een sneukeltocht rond het levensmotto van Lieven Gevaert ‘Arbeid adelt' - vooraf inschrijven

Organiser:
Mortsel weer (h)eerlijk thuis!

Contact :
Dirk Brentjens, dirk.brentjens@telenet.be
T. (0032) (0)476 90 58 75

 

Mortsel en Gevaerrt
Gevaert standbeeld Gevaert factory

 

 

Lieven Gevaert (1868 -1935) was een Belgisch Vlaamsgezind industrieel.
In 1889 richtte hij met zijn moeder een fotostudio op in de Antwerpse Montignystraat. De studio nam spoedig een hoge vlucht vanwege het fotopapier van eigen makelij dat werd gebruikt, en dat door zijn gelijkmatigheid van kwaliteit het cliënteel aantrok. In 1894 richtte hij de firma Lieven Gevaert & Co op. In 1920 werd de firma omgevormd tot de naamloze vennootschap N.V. Gevaert Photo-producten, die in 1964 fuseerde met het Duitse Agfa AG tot de Agfa-Gevaert Group.
Lieven Gevaert was een voorvechter voor de vernederlandsing van het bedrijfsleven en de uitbouw van een degelijk Nederlandstalig onderwijs, als kweekvijver voor een Vlaamse elite en bedrijfsleven. In 1926 werd hij de eerste voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond.

‘Mortsel weer (h)eerlijk thuis' heeft een sneukeltocht uitgewerkt rond het levensmotto van Lieven Gevaert ‘Arbeid adelt'. We wandelen rond de oudste site van de fabriek en ontdekken hoe een landbouwdorp uitgroeide naar een industriële stad.  Tevens loopt er een ploptentoonstelling rond het thema ‘Met Gevaert aan tafel' in de winkelstraten. In samenwerking met de lokale economie stellen we 10 panelen op in de Statielei en de Antwerpsestraat. Wij snuisteren door de menu's van Lieven Gevaert en krijgen zo een beeld van 100 jaar feest op het bedrijf. De tentoonstelling is gekoppeld aan een brochure.
 
Sneukel door Mortsel en ontdek de stad op 16 en 23 juni!

  • 12.00h afspraak Station Mortsel Oude-God
  • 12.30h wandeling naar het monument van Lieven Gevaert - thema ‘Van landbouwdorp naar industriële stad' – begin sneukeltocht ‘Arbeid adelt'
  • 14.30h einde wandeling

Maximum aantal deelnemers per groep: 20 + themalunch ‘Met Gevaert aan tafel' (reserveren verplicht, ± 35 euro)
Begeleide wandeling: gratis

Lieven Gevaert (1868 -1935) was a Belgian Flemish-minded industrialist.
In 1889 he set up a photo studio with his mother in the Antwerp Montignystraat. The studio soon took a high flight because of the self-made photo paper that was used, and because of ther uniformity of quality that attracted the clientele. In 1894 he founded the photo company Lieven Gevaert & Co. In 1920, the company was transformed into the limited company N.V. Gevaert Photo products, which merged in 1964 with the German Agfa AG to form the Agfa-Gevaert Group.
His main objectives were the introduction of Dutch as a business language in Flanders, and the establishment of a sound Dutch-speaking education, as a breeding ground for a Flemish elite and business community. In 1926 he became the first chairman of the ‘Vlaams Economisch Verbond’ (Flemish Economic Association)

The association ‘Mortsel weer (h)eerlijk thuis!’ worked out a nibbling tour through Mortsel, based on the life motto of Lieven Gevaert 'Arbeid Adelt’ (‘Labor ennobles'). We walk around the oldest site of the factory and discover how an agricultural village evolved into an industrial city.
There is also a exhibition on the theme 'Met Gevaert aan tafel' (Dining with Gevaert) in the shopping streets. In collaboration with the local merchants, 10 panels were set up in the Statielei and Antwerpsestraat. We browse through the menus of Lieven Gevaert and get a picture of 100 years of celebrations at the company. The exhibition is linked to a brochure.
 
Nibble through Mortsel and discover the city on 16 and 23 June!

    12.00h appointment at the Railway Station Mortsel Oude-God
    12.30h walk to the monument of Lieven Gevaert - theme 'From agricultural village to industrial city'
    14.30h end of walk

Maximum number of participants per group: 20 +
themed lunch 'Met Gevaert at the table' (reservations required, ± 35 euro)
Guided walk: free